POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. Administrator danych osobowych

1) Cooking Store Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej również: „Cooking Store”), ul. Wielicka 50/5, 30-552 Kraków jest administratorem danych osobowych.

2) Dane do kontaktu z nami:

a) E-mail: sklep@cookingstore.pl

b) Telefon: +48 12 383 39 41 lub +48 600 281 994

 

II. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

1) W ramach naszej strony internetowej gromadzimy dane osobowe do celów umożliwienia korzystania z naszej strony i jej prawidłowego wyświetlania, jej optymalizacji i ulepszania, zapewnienia bezpieczeństwa, zapamiętania ustawień użytkownika i dostosowania strony do jego potrzeb, a także w celu utrzymania sesji. W tym celu przetwarzamy następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę;

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

d) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2) Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie funkcjonowania naszej strony oraz poprawienie jej funkcjonowania.

 

III. Okres przechowywania danych

3) Dane osobowe są przetwarzane przez okres ustalony przez użytkownika w ustawieniach stosowanej przez niego przeglądarki.

 

IV. Odbiorcy danych

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być nasi pracownicy i współpracownicy, obsługująca nas firma IT, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawne, księgowe lub kadrowe, nasi dostawcy oprogramowania i usług internetowych. W związku z powyższym, możliwe, że dane zostaną przekazane do państwa trzeciego. W tym przypadku zapewniamy, że przekazanie odbędzie się do państwa, które zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony lub podmiot, do

którego dane są przekazywane zapewni odpowiednie zabezpieczenia, egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, w tym w szczególności poprzez zawarcie z podmiotem, do którego dane są przekazywane, umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych.

 

V. Prawa zawiązane z przetwarzaniem danych osobowych

5) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6) W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VI. Dobrowolność podania danych

7) Podanie danych jest dobrowolne, a poprzez ustawienia cookies w stosowanej przeglądarce internetowej można ograniczyć zakres podawanych danych osobowych.

 

VII. Pozostałe

8) Przy każdym przetwarzaniu danych osobowych stosujemy obowiązujące przepisy prawa.

9) Wykonanie praw osoby, której dane dotyczą może odbyć się poprzez zgłoszenie żądania z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce prywatności.

10) Dokładamy starań, aby termin realizacji wniosku nie przekraczał 30 dni od otrzymania żądania.

11) Stosujemy adekwatne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych.

12) Stosujemy wynikające z przepisów prawa zasady zapewniające realizację uprawnień osoby, której dane dotyczą, jak również zapoznaliśmy z nimi naszych pracowników i współpracowników.

13) Niniejsza Polityka Prywatności jest aktualizowana adekwatnie do potrzeb oraz obowiązujących przepisów prawa.

14) W celu uzyskania aktualnej informacji o stosowanych przez nas zasadach ochrony danych osobowych prosimy o systematyczne przeglądanie niniejszej strony.

 

VIII. Polityka dotycząca cookies (tzw. Ciasteczek)

Serwis cookingstore.pl (dalej: „Serwis”) używa plików cookies (tzw. „ciasteczek”), niewielkich plików tekstowych zawierających dane informatyczne. Pliki cookies zapisywane są przez Serwis za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym (komputer, tablet, smartfon) użytkownika Serwisu.

Stosowane przez Serwis pliki cookies są bezpieczne dla użytkowników Serwisu. Nie jest możliwe przedostanie się za ich pośrednictwem wirusów bądź innego złośliwego oprogramowania do urządzeń końcowych użytkowników. Pliki te w żaden sposób nie identyfikują danych osobowych użytkowników Serwisu, nie są również szkodliwe dla urządzeń końcowych użytkowników, nie wywołują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Cookies w Serwisie wykorzystywane są w celach funkcjonalnych, tj. w celu umożliwienia korzystania z naszej strony i jej prawidłowego wyświetlania, jej optymalizacji i ulepszania, zapewnienia bezpieczeństwa, zapamiętania ustawień użytkownika i dostosowania strony do jego potrzeb, a także w celu utrzymania sesji.

Ponadto za zgodą użytkownika wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na komunikacie cookies pojawiającym się po wizycie w Serwisie, pliki cookies mogą być wykorzystywane także w celach statystycznych lub reklamowych, w tym z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez Google, w tym Google Ads oraz Google Analytics.

W tym przypadku dostawcy rozwiązań Internetowych i właściciele serwisów społecznościowych, w szczególności spółki z grupy Google mogą być odbiorcami danych, co może również skutkować przekazaniem danych do państwa trzeciego. W tym przypadku zapewniamy, że przekazanie odbędzie się do państwa, które zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony lub podmiot, do którego dane są przekazywane zapewni odpowiednie zabezpieczenia, egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, w tym w szczególności poprzez zawarcie z podmiotem, do którego dane są przekazywane, umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych.

W zakresie, w jakim użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas danych z plików cookies w celach reklamowych lub statystycznych, użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem poprzez kliknięcie w następujący link: https://www.cookingstore.pl/polityka-plikow-cookies-eu/ i wybór odpowiednich opcji, a także prawo do przenoszenia danych. Dane te mogą służyć również do profilowania, tj. do wyświetlania użytkownikowi reklam i innych treści dopasowanych do historii jego przeglądania. Taki użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Większość przeglądarek internetowych posiada domyślnie wybraną opcję akceptowania plików cookies. Za wprowadzenie zmian w ustawieniach przeglądarki dotyczących plików cookies odpowiada jej użytkownik. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w

ten sposób, aby wyłączyć obsługę plików cookies, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze stron Serwisu.

W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać przeglądarkę internetową, której używa użytkownik i dokonać wyłączenia obsługi w niej plików cookies zgodnie z ustawieniami danej przeglądarki. Przykładowo można postąpić w wymienionych niżej przeglądarkach zgodnie z następującymi instrukcjami:

 

a) Internet Explorer 8:

· w głównym oknie aplikacji wybieramy kolejno: „Narzędzia”, następnie „Opcje internetowe” i „Prywatność”,

· w obszarze „Ustawienia” przesuwamy suwak maksymalnie w górę – w ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies,

· klikamy przycisk „OK”.

 

b) Google Chrome:

· w głównym oknie przeglądarki (prawy górny róg) klikamy na ikonę „Ustawienia Gogle Chrome”,

· wybieramy zakładkę „Ustawienia”, a następnie „Pokaż ustawienia zaawansowane”,

· w sekcji Prywatność klikamy na Ustawienia treści. W opcji „Pliki cookie” zaznaczamy pozycję „Zablokuj pliki Cookiem i dane z witryn innych firm”,

· na koniec wybieramy przycisk: „Gotowe”.

 

c) Mozilla Firefox:

· W głównym oknie programu klikamy na „Narzędzia”, następnie: „Opcje internetowe” i „Prywatność”,

· wybieramy opcję „Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika”, pozycja pierwsza „Zawsze używaj trybu prywatnego” oraz pozycja ostatnia „Akceptuj ciasteczka” muszą być odznaczone (tj. obok nich musi być pusty kwadracik),

· klikamy przycisk „OK”,

 

d) Opera:

· w menu przeglądarki klikamy na „Ustawienia, „Preferencje”, „Zaawansowane”,

· w zakładce „Zaawansowane” klikamy na „Ciasteczka”,

· zaznaczamy opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek”,

· klikamy przycisk „OK”,

 

e) Safari:

· w menu rozwijanym Safari należy wybrać „Preferencje” i kliknąć ikonę „Bezpieczeństwo”

· następnie należy wybrać poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki Cookie”.