Jak ustawić dźwięk timera?

Naciśnij przycisk minus i zwolnij, dźwięk zostanie wybrany po zwolnieniu przycisku minus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *